Collectie Gelderland

Portret van Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt

Mansportret (kniestuk) van mr. Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899). Mr. Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt werd in 1852 burgemeester van Rozendaal en trouwde twee jaar later met zijn nichtje Ada Catharina barones Torck (1835-1902), waarna de echtgenoten kasteel Rosendael betrokken. Dit was de plaats waar zij beiden ook geboren waren. Van Pallandt was jagermeester van koning Willem III in Gelderland en bracht het tot landcommandeur van de Duitse orde. Op het portret draagt de baron het ordekruis van de Duitse orde aan een lint om zijn hals. Linksboven staat het wapen van de families Torck en Van Pallandt. Het schilderij is links onder gesigneerd en gedateerd 1893 door de uit Frankrijk afkomstige schilder Gabriel Emile Edouard Nicolet (1856-1921) en heeft als pendant het portret van Ada barones van Torck (inv.nr. 03561). Het portret heeft een eigentijdse, vergulde lijst. Het portret behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.