Collectie Gelderland

Gezicht op kasteel Rosendael in gefantaseerd landschap

Voorstelling van kasteel Rosendael in 17de-eeuwse toestand, in omringend fantasielandschap. Het schilderij geeft de situatie weer van het kasteel in de periode 1615-1721, maar is pas later geschilderd. Het tweebeukige, 17de-eeuwse huis dat ontstond na een verbouwing in 1615, met ingangsportaal en een ommuurd voorplein, is nauwkeurig voorgesteld. De ingrijpende wijzigingen aan het gebouw vonden plaats onder het echtpaar Van Dorth-toe Boecop. De omgeving berust geheel op fantasie. Rond 1700 legde Jan van Arnhem, heer van Rosendael, fraaie tuinen aan in formele stijl, die niet zijn afgebeeld op het schilderij. Het schilderij is zwaar beschadigd geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog toen er brand ontstond in kasteel Rosendael in 1943. Het werd na 1978 zwart geblakerd en opgerold aangetroffen in de stal van het kasteel. Ondanks de gehavende toestand, kon het schilderij rond 1990 worden gerestaureerd. Sinsdien hangt het op zijn oude plaats in de hal van kasteel Rosendael. Het schilderij is ingelijst in een moderne, zwarte, houten lijst.