Collectie Gelderland

Zuid-Afrikaans landschap

Zuid-Afrikaans landschap met rechts op de heuvel woningen en vee. Op de voorgrond staan figuren. Onder de prent staat de titel: 'Gezigt van eene Kaffersche woonplaats aan de zuidkust van Afrika'. De prent werd gepubliceerd in 'Zuid-Afrikaansche Gezichten' een werk van Lodewijk Alberti. De voorstelling zou naar de natuur zijn gemaakt volgens het onderschrift. Op de achterzijde staat onder andere: 'Vier van deze platen hebben betrekking op het gouverneurschap van generaal Jan Janssens (Kaap de Goede Hoop) op een van deze is hij afgebeeld...'. De prent is ingelijst achter deels zwart gemaakt glas in een vergulde lijst. Bruikleen Stichting Gewin-Storm de Grave-Fonds.