Collectie Gelderland

Kasteel Rosendael

Prent van kasteel Rosendael getiteld: gezigt op het huis Rosendael'. De voorstelling laat de noordkant van het kasteel zien met links de schelpengalerij en rechts de theekoepel. De bedriegertjes vormen samen met de schelpengalerij en de theekoepel de belangrijkste 18de-eeuwse tuinsieraden van Rosendael alle drie ontworpen door Daniël Marot. De prent is vervaardigd door de broers Abraham Johannes en Henricus Wilhelmus Couwenberg.