Collectie Gelderland

De salon in de noord-oosthoek van kasteel Biljoen

Foto van de salon in de noord-oosthoek van kasteel Biljoen. Deze salon, die nu naar de latere functie de nieuwe eetkamer wordt genoemd, bevat nog steeds enkele restanten van de hier afgebeelde, rode bespanning. Van het meubilair op de foto is niets op Biljoen bewaard gebleven. De kroonluchter en de twee kandelabers, konden door Geldersche Kasteelen op veilingen worden aangekocht, waardoor deze vrijwel ononderbroken op Biljoen zijn gebleven. De salon werd door Emma Maria Dorothea Lüps (1889-1957) vereeuwigd in een aquarel. De foto is bevestigd op groen en wit karton.