Collectie Gelderland

[Landerijen onder Hien : tiendvrij en tiendplichtig aan de pastorie]

Het noordoosten boven. Schaal 400 passen, welcke 100 maecken 40 roeden= 196 mm. (In de catalogus Nicolaas van Geelkercken wordt een foute schaal van 1:5000 gegeven)