Collectie Gelderland

Transumpt uyt eene afgecopieerde carthe van een middelsant gelegen omtrent Wijchmond

Het noordwesten boven. Titelgegevens op achterzijde. Door schade is niet te achterhalen of er ooit een titel, verantwoordelijke of schaalvermelding op deze kaart hebben gestaan. De stijl van de kaart en met name de windroos doet heel erg denken aan de kaarten van Jan Ruysch, ca. 1576-1577. Mogelijk is deze kaart een door B. Kempinck (zie handschrift) gemaakte kopie naar de kaart van J. Ruysch, die op zijn beurt weer een oudere kaart heeft gekopieerd. In 1577 heeft Jan Ruysch rijsweerden in de IJssel bij Dieren gemeten en ook nog twee kopieën van niet nader genoemde kaarten gemaakt. Zie 0012 Gelderse Rekenkamer inv.nr. 4135 fol. XLVr en v. Volgens een bij de kaart gevoegde notitie van mej. Maris is de op de kaart afgebeelde St. Ludgerkerkt te Wichmond in 1562 weggespoeld. De oorspronkelijke kaart moet dus van vóór 1562 zijn. Het procesdossier waarbij deze kaart hoort is onvolledig. In het archief van 0381 de heren van Bronkhorst, invnr. 71-74 komen processtukken voor betreffende diverse betwiste zanden in de IJssel. In inv.nr. 73 wordt vermeld dat het Hof op 16 jnauari 1596 opdracht gaf een kaart te maken van het strijdige zand. In inv.nr. 74 wordt melding gemaakt van opmetingen van questieuse zanden in 1575 door een gezworen landmeter