Collectie Gelderland

Kaart van de geographische ligging van een gedeelte der jurisdictie Rekken en Eibergen, buurschap Rekken op speciale last van de administratie van het Cadaster ...

Het noordwesten boven. Schaal 40 roeden in de Rijnlandse duim. Akkoord: J.J. Sorg. Kaart is genummerd 1. Voor nummer 2 zie 0873 Collectie Verpondingskaarten 40. Op achterzijde: N. 15 Eibergen; Arrondissement de Zutphen, Canton d'Eibergen, Mairie d'Eibergen, partie d'idem et Rekken; Rekken, Eibergen