Collectie Gelderland

Kaart Figurativ van het Fort Schenkenschans...

De limieten aangegeven in rode lijnen; alleen de grenslijnen zijn gemeten; de hoekmeting is duidelijk herkenbaar. De kaart is gemaakt in opdracht van de Gecommiteerden tot het reguleren van de limieten bij Schenkenschans. Van Hasselt is ordinaris landmeter van de provincie. Nijhoff, blz. 414