Collectie Gelderland

[De Grift en andere beken gelegen in de streek tussen Heerde en het klooster Hulsbergen aan de IJssel]

Het westen boven. 800 passen= 350 Gelderse roeden= 91 mm; moderne schaal naar Donkersloot- de Vrij; de wijze van schaalaanduiding is zeer ongebruikelijk voor N. van Geelkercken. Van Geelkercken was in 1628 landmeter van het Graafschap Zutphen en 's Herenbergh. Aan de rechterzijde is enige tekst afgesneden; de verklaring bij de op de kaart aangebrachte letters bij de Grift ontbreekt. De nadruk ligt op de waterlopen in dit gebied. Gemaakt in verband met de bouw van een kopermolen.<br/>Op achterzijde: Quartier van Veluwe ca geïnteresseerden bij het leggen van een kopermolen, Sent. 24 januari 1629; Civ. Sent. boeck 1621-1630, fol. 228