Collectie Gelderland

[Een omstreden krib met restanten van een weggegslagen dijk en redoute in de Waal tussen Varik en St. Andries]

Het zuiden boven. Schaal naar de catalogus: "Nicolaes van Geelkercken, een Gelders kartograaf in de zeventiende eeuw..." geldt slechts voor het gebied binnen de rode cirkel. Driehoekmeting duidelijk zichtbaar