Collectie Gelderland

Metinge ende peijlinge gedaen van den Bovenrijn, Wael en Nederrijn omtrent Schenkenschans...

Het oosten boven. Met opgaven van waterhoogten. Hoort bij rapport van Johan Hudde en Christiaan Huygens, heer van Zuilichem van in mei 1671 gemaakt van de inspectie van de Nederrijn en IJssel in opdracht van de Staten-Generaal, waaruit blijkt dat de landmeter van Geelkercken en diens zoon kaarten hebben vervaardigd. Waarschijnlijk gaat het om Isaäc van Geelkercken en Arnold van Geelkercken.