Collectie Gelderland

Caerte van de limitten of landsnede, tussen Gelderland en het Stift Utrecht beginnende daar het schoutampt van Eede eijndigt tot daer de heerlijkheijd Hoevelaken aen het schout ampt van Nieukerk paald

Het westen boven.Schaal 100 Rijnlandse roeden= 305 mm geldt slecht voor de grens weergegeven door de zwarte gestippelde lijn; moderne schaal naar Deys...De uitgebreide "berigten" op de kaart zijn van oktober-december 1743