Collectie Gelderland

[Grensscheiding tussen de stadswaard en de landschapswaard aan de IJssel beneden Doesburg

Het westen boven. Op achterzijde: Ray tusschen 't Lantschap en[de] stadt Doesburgh