Collectie Gelderland

[Twee kruiskozijnen in de muur van de oude kanselarij, die als gevangenis in gebruik is

6 Rijnlandse voeten= 112 mm