Collectie Gelderland

[Het beleg van Breda met het kwartier van de Prins bij Ginneken]

Met legenda. Op achterzijde: "Een gedeelte van het beleg voor Breda" Met aangehechte verklaring van N. van Geelkercken, dat hij deze kaart overlegt als bewijsstuk dat zijn zoon Jacob wel degelijk de landmeetkunde heeft bestudeerd in tegenstelling tot wat de tegenpartij mocht beweren