Collectie Gelderland

Caart, vertoonende de zoogenoemde Pley, gelegen tusschen den Rhijn en IJssel

Het zuidwesten boven.150 Rijnlandse roeden ad 12 voet= 226 mm. Met aanwijzende tafel van de landerijen. Vergelijk ook 0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 203 met betrekking tot de aankoop van de grond, waarop de nieuwe IJsselmond zou worden gelegd. De stijl van de fraaie cartouches en versieringen doen aan Van Aarden denken