Collectie Gelderland

Caarte van het fort Schenkenschans : met de omliggende situatie...

Het zuidwesten boven. Schaal 500 Gelderse roeden= 171 mm. De toestand uit 1692 is met een rode stippellijn aangegeven volgens de kaart van B. de Rooy, landmeter van Utrecht en andere kaarten. Met verklaring. Op achterzijde: Schenkenschans.