Collectie Gelderland

[Summiere schets van de loop van het Kerkepad, de dijk, de Drielsewetering en het Maasje nabij het dorp Aalst in de Bommelerwaard

Een natekening van een gedrukte afbeelding van het slot te Aalst, 12,5 x 20 cm, is niet opgenomen.