Collectie Gelderland

Opvoering van het historisch toneelstuk "Arnhem Stad", 1933

Festiviteit naar aanleiding van het 700-jarig stedelijk bestaan van Arnhem, juli 1933. Op de achterkant de tekst: "Graaf Otto II tot de burgers van Arnhem: 'Thans Arnhemmers, hoort! 'k Heb uw roepstem verstaan. Gij zult niet achterstaan bij anderen. Aan menige Geldersche stad heb ik rechten geschonken. Ook de uwe zijn op perkament geschreven!'"