Collectie Gelderland

[De fortificatie van en om het Genneperhuis]

Op achterzijde: Apressie van 't Genneper huys, N. 3