Collectie Gelderland

J.J. Cremer, ca. 1865

Jacob(us) Jan Cremer (1827-1880) was een Nederlandse 19e eeuwse prozaschrijver en voordrachtskunstenaar