Collectie Gelderland

Caarte van de gestalte der Rivieren de Waal en den Nederrijn omtrent Schenkenschans : met de situatie van den Geldersen en Cleefsen grond in de rivier...

Het zuidwesten boven. Schaal 100 Rijnlandse roeden= 104 mm voor de meting van de Botterdijk. De kaart is getekend naar oude kaarten van het gebied en aan de hand van verklaringen en aanwijzingen van "veele in Schenkenschans wonende visser"en betreft de geschil over het viswater tussen Schenkenschans en Griethuisen. Een ander exemplaar van deze kaart berust in het Gemeentearchief van Arnhem