Collectie Gelderland

"De Grafelijke Stoet (Graaf Otto II) komt te Arnhem om de stadsrechten te verlenen", 1933

Festiviteit naar aanleiding van het 700-jarig stedelijk bestaan van Arnhem, juli 1933