Collectie Gelderland

Kaart van het riviertje de Aa door de heerlijk[heid] Gendringen met de inschietende beeken alsmede een gedeelte van de Oude Yssul waarmeede dit riviertje zig conjugeert

Het noordoosten boven.150 Gelderse landroeden= 181 mm; de schaal geldt niet voor de breedte van de rivier en beken. Met profielen. Betreft verbeteringen aan de afwateringen