Collectie Gelderland

[Uddel en het Uddelermeer]

Het noordwesten boven. Omdat de originele kaart geen schaal had, heeft Pauw op deze kaart ook geen schaal aangegeven; De schaal van de originele kaart van Van Geelkercken uit 1634 in 0124 Hof van Gelre en Zutphen is door Donkersloot- de Vrij berekend op ca. 1:5000. De oorspronkelijke kaart bevond zich in 1677 in "de maele-kist van Uddeler Hegge". Linksboven: No. 4