Collectie Gelderland

De grontteickeninge van die parcelen soo bouw als weijlanden : gehorende onder de havesaet Enghuijsen

Het noorden boven, de aangegeven oriëntatie klopt echter niet. Volgens deze kaart ligt Enghuizen ten westen van Hummelo, terwijl dat in werkelijkheid ten noordwesten moet zijn. Gekopieerd door Nicolaes van Geelkercken naar een kopie door Jan van Lindt van een origineel van Nicolaas van Geelkercken! Schaal hondert Gelderse roeden= 113 mm. De originele kaart is van 25 april 1639 (zie 0124 Hof van Gelre AKV152) De kopie van Jan van Lindt is van 1650. Op de kaart zijn enige kritische opmerkingen van Van Geelkercken over de kaart van Van Lindt