Collectie Gelderland

Kaart van den Neder-Rhijn van de Scherpekamp langs het fort Geldersoord en den IJssel tot aan het Malburgsche veer, met de situatie der zandplaaten en dieptens...

Het noordoosten boven. 200 Rijnlandse roeden= 147 mm. Op achterzijde: Voor de twee Provintien Gelderland en Holland. zie ook 0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 73b