Collectie Gelderland

[Een sluis aan de uitmonding bij Nijkerk van een te graven kanaal van Wageningen naar de Zuiderzee]

Volgens een oude notitie van Martens van Sevenhoven zou er een kaart betreffende de Stichtse grenzen, uit 1664 genummerd 225 bij deze tekeningen horen. Mej. Maris heeft deze kaart in 1953 niet kunnen traceren. Een fragment van een grotere kaart vermoedelijk uit 1664 van de Stichtse grenzen van de hand van I. van Geelkercken is in 0409 Huis Keppel K10 te vinden