Collectie Gelderland

[De IJssel tussen Doesburg en de Fraterswaard : met aanduiding van de grintbank van de Landschap

Het zuidwesten boven. Deze schets is een voorstadium van een verder uitgewerkte kaart in 0498 Van Geelkercken 3-0006. Op achterzijde: stroom des ... tussch[en] Doesburgh en[de] Fraterweerdt en[de] lantschaps grindt ende Varkenswerdt