Collectie Gelderland

Kaart, zoo der nieuwe als principaal den ouden mond van de rivier den IJssel, waarop genoteert staat de grensscheiding in den ouden IJsselmond tussen het Kleefs en Gelder territoir zo als die op den 18 nov[ember] 1777 in loco is bepaald

Het zuidwesten boven. 200 Rijnlandse roeden= 156 mm. Op achterzijde: No. 116