Collectie Gelderland

[Model van een dijkprofiel van de zeedijk bij Arkemheen]

Gemaakt in opdracht van de dijkgraaf, heemraden en gedeputeerden