Collectie Gelderland

Gedenkplaat voor Johannes Fontanus, 1930, Stichting Eusebius Arnhem

<p>Tegen een zwart marmeren achtergrond is een bronzen plaat bevestigd met daarop, in reliëf, het portret van Fontanus.</p><p>De eerste kerkraadvergadering van de Nederlandse Hervormde Kerkgemeenschap in Arnhem werd gehouden onder leiding van Ds. Johannes Fontanus. Hij was de eerste gereformeerde predikant van Arnhem.</p>