Collectie Gelderland

Eerste boog Maasbrug in Nederasselt in wording

<p>In 1927 was de eerste boog nagenoeg gereed. Vanuit Nederasselt bekeken is dit nu de 6e boog. Onder de 5e en 6e boog hingen de stuwjukken met boven elkaar 3 stuwschuiven, waarmee de waterstand geregeld kon worden. De stuwschuiven konden mbv kranen opgetrokken of geplaatst worden. Bij hoogwater of bij ijsgang werden soms alle stuwdeuren opgehesen en in het ergste geval werden ook de jukken onder tegen de brug getrokken om het water ruim baan te geven.</p>