Collectie Gelderland

Oude Dijk met Mevrouws Wei

In de buurt van de grens met Nederasselt worden de uiterwaarden een stuk breder. Dat komt door de dijkverlegging die volgde op de aanleg tegenover Grave van het verdedigingswerk de Coehoorn, waartoe prins Maurits na de inname van het stadje in 1602 opdracht gaf en dat rond 1700 werd gebouwd. Het stukje van de afgegraven oude dijk is nog wel zichtbaar. Buitendijks gelegen boerderijen zoals De Oude Dijk en De Zes Morgen zijn al lang geleden verdwenen. Het uiterwaardenterrein ten zuiden van de oude dijk heet Mevrouws Wei.