Collectie Gelderland

Locatie fort Menno van Coehoorn tegenover stad Grave

<p>Op de foto zie je rechts de contouren van de verdedigingswerken (in hegvorm) zoals die in 1602 door Prins Maurits tegen het Spaanse leger in gebruik waren. <br>De fundamenten zijn in 1972 voorafgaand aan de sloop nog in beeld gebracht.</p>