Collectie Gelderland

Molenwiel met Maasmolen in Nederasselt

<p>Prachtige foto van de Molenwiel, die ontstaan is doordat bij een dijkdoorbraak (1751 ?) zand uit de onderlagen werd weggespoeld. <br>Dit zand hoopte zich daar op tot de Molenberg en werd vroeger vaak als bestanddeel voor metselwerk gehaald.<br></p><p>Zie verder: <b>Bijzonderheden</b> geografische aanduiding</p><p><br></p>