Collectie Gelderland

Kasteel Heumen 1741

<p>Kasteel Heumen. De oudste vermelding stamt uit <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/1138" title="1138" style="">1138</a> als hoge <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)" title="Heerlijkheid (bestuursvorm)" style="">heerlijkheid</a>, in het bezit van de graaf van Dale. In het jaar <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/1348" title="1348" style="">1348</a> stond ene <a href="https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_van_Groesbeek&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="Johan van Groesbeek (de pagina bestaat niet)" style="">Johan van Groesbeek</a> bekend als Heer van Heumen. Het kasteel heeft veel strijd gekend met name tijdens de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog" title="Tachtigjarige Oorlog" style="">Tachtigjarige Oorlog</a> toen het aan <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsen" title="Staatsen" style="">Staatse</a> zijde stond. Er werden diverse pogingen ondernomen het kasteel in te nemen. In het jaar <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/1585" title="1585" style="">1585</a> werd zij door <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje" title="Spanje" style="">Spaanse</a> troepen grotendeels verwoest. Tussen 16 en 18 december van dat jaar werd het kasteel onophoudelijk beschoten met zeven zware kanonnen. In <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/1660" title="1660" style="">1660</a> was de ruïne bezit van Baron van Steenhuis die er nog een tijd woonde. Uiteindelijk kocht de familie Craan in 1769 de ruïne. Zij sloopten de ruïne in 1790, en bouwden een nieuw kasteel op deze plek. Dit huis werd uiteindelijk ook weer gesloopt in het jaar 1809. In deze tijd waren er nog enkele restanten zichtbaar van muren, en een half ingegroeide <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Gracht" title="Gracht" style="">gracht</a>. In de jaren dertig van de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw" title="20e eeuw">20e eeuw</a> werd in opdracht van J. Luden van Heumen het kasteelterrein geëgaliseerd. In 1980 heeft uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het kasteel terrein waarbij de fundamenten werden blootgelegd. Nadien is het terrein enigszins opgehoogd om het herkenbaar te maken.</p>