Collectie Gelderland

Sint Salvator Mundi kerk

<p>Deze kerk stond omstreeks 1300 buitendijks ongeveer op de plek waar thans de eerste peiler van de maasbrug (Nederasseltse kant) staat. <br>Bij de bouw van de brug omstreeks 1927 zijn resten van deze kerk aangetroffen, o.a. kruiswegstaties. <br>Deze hebben thans een plek gekregen aan de oostkant van de St Anthonius Abt kerk in het Kerklaantje.&nbsp;</p><p>Zie verder:<b> Bijzonderheden</b> geografische aanduiding</p>