Collectie Gelderland

Bevrijding van WOII in Nederasselt op kruispunt van de Rijksweg

<p>Op 17 september 1944 werden in Neder- en Overasselt al&nbsp; parachutisten gedropt om de maasbrug heelduids in te nemen. Helemaal zonder schermutselingen met de vijand ging dit niet. <br>Tijdens de Hoogmis werden de kerkgangers verrast door geschut, waardoor de kerk beschadigd werd en de kerkgangers moesten vluchten.&nbsp;De echtgenote van sluismeester Schreurs werd dodelijk getroffen door granaatvuur evenals Pietje Keurentjes die de kost verdiende met vissen en tijdens zijn werk ook werd getroffen door een scherf en daarbij zijn arm verloor. Hij overleefde het wel.</p><p>Zie verder: <b>Bijzonderheden</b> onder grafische aanduiding</p>