Collectie Gelderland

Situatie Nederasselt in voorjaar 1926 na dijkdoorbraak 31-12-1925

<p>Luchtfoto Nederasselt kort na de dijkdoorbraak van 31-12-1925 tussen Nederasselt en Overasselt met als gevolg een catastrofale overstroming in bijna het hele land van Maas en Waal met ongekende gevolgen voor landbouw en economie en vooral ten westen Druten ook rampzalige gevolgen voor vele families, hun huizen en hun vee. Vele woningen en bedrijven werden onbewoonbaar, vooral omdat al vrij snel daarna strenge vorst inviel en dientengevolge de ijsgang de ramp extra verergerde.<br>Zie verder: <b>Bijzonderheden onder geografische aanduiding</b></p>