Collectie Gelderland

Schenskens en Bovenste en Benedenste Polder

<p>Vlak voor het punt waar de afstand tussen dijk en Maas flink groter wordt ligt in de uiterwaarden een perceel dat van oudsher Schenskens wordt genoemd. De naam heeft te maken met de verdedigingswerken die hier als onderdeel van de zgn. Circumvallatielinie ooit hebben gelegen. Dit was een kilometers lange, aarden verdedigingslinie rond de stad Grave, die Prins Maurits tijdens het beleg van deze stad in 1602 heeft laten bouwen. De brede uiterwaarden ten oosten van de Schenskens hebben als naam: Bovenste en Benedenste Polder. In dit laaggelegen wat natte gebied zijn al in vroeger tijden sloten en een sluisje aangelegd om de grond voor boeren bruikbaar te maken. Naast de Bovenste Polder, ter hoogte van de eerste kolk van de Erpewaai, is onlangs de plek van het laatste redoute (of ‘corps de garde’) van deze linie gevonden.<br></p>