Collectie Gelderland

Herstelwerkzaamheden van de dijkdoorbraak in 1926

<p>Begin 1926 werd door de polderdistricten Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal snel begonnen aan het herstel van dijk. In het verleden leidde zo'n karwei nogal eens tot twisten vanwege de tegenstrijdige belangen en vertraging.<br><br>Zie verder: <b>Bijzonderheden</b> onder geografische aanduiding</p>