Collectie Gelderland

De Molenberg

Tot de oudste boerderijen uit het dorp behoort de 18e-eeuwse Molenberg. De naam heeft niets te maken met de nabijgelegen molen omdat die later geplaatst is. Er zou een relatie kunnen zijn met de vroeger aanwezige ( door een paard voortbewogen) rosmolen. Het kan ook te maken hebben met de royale aanwezigheid van “mul” zand. Overasselt is deels op oude rivierduinen gebouwd. Vandaar de vele namen met -berg (Craeyenberg, Zilverberg, Donderberg, Kruisberg etc.)