Collectie Gelderland

Erpewaai

<p>De Erpewaai vormt samen met de Spanjaard, Kromwaai en Steenoven de Heumense kolken. De vier plassen zijn ontstaan in 1820 als gevolg van een dijkdoorbraak. Het zo ontstane natuurgebied is belangrijk uit het oogpunt van natuur en recreatie. Het gebied ontvangt zijn water door kwel. Een kweldam omgeeft het gebied om het kwelwater vast te houden.</p><p>De oorsprong van de naam waai (kolk, wiel) verwijst naar een dijkdoorbraak. De betekenis van het voorvoegsel erp is onbekend.</p>