Collectie Gelderland

Wegkruis Schoonenburg

<p>Het wegkruis met gedenkplaat aan de Rotsestraat op Schoonenburg staat op de plek waar ooit de schuurkerk van Over- en Nederasselt stond.&nbsp;</p><p>Rond 1600 namen de protestanten de parochiekerk over. De katholieken verloren hun kerk en gingen ondergronds. In de Maasuiterwaard verscheen na 1672 een noodkerkje. In 1729 verrijst op Schoonenburg een nieuwe z.g. waterstaatskerk met (later) kerkhof en pastorie. Schoonenburg wordt het nieuwe katholieke centrum van de beide dorpen. In 1891 krijgen de dorpen weer hun eigen kerk.&nbsp;</p><p>Ter herinnering aan de waterstaatskerk is in 1980, tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van Overasselt, besloten dit gedenkteken op te richten.</p>