Collectie Gelderland

Aanleg stuw maasbrug tussen Nederasselt en Grave

<p>Deze foto uit juli 1928 geeft een beeld van de betonconstructie onder de stuw van de maasbrug.</p>