Collectie Gelderland

Gracht Huis Sleeberg

<p>Het Huis Sleeberg is verdwenen maar de ringgracht is nog aanwezig. Het adellijk huis stond op het grachteiland. Huis Sleeberg is verbonden met de ridders Pieck van Sleeberg die al in de 14de eeuw in Overasselt actief waren. Een reeks van adellijke families zijn eigenaar geweest van de adellijke havezate. De laatste was Munter van Doorn tot 1852.</p><p>Gemeentelijk monument.</p>