Collectie Gelderland

Disclaimer

CollectieGelderland is een van de websites van Coöperatie Erfgoed Gelderland, verder te noemen "Erfgoed Gelderland". Erfgoed Gelderland neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Erfgoed Gelderland kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Erfgoed Gelderland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, tenzij aan de zijde van Erfgoed Gelderland sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De partners van CollectieGelderland hebben zich ten zeerste ingespannen om de auteursrechten van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen, wanneer dat van toepassing is. Erfgoed Gelderland kan evenwel niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zulks in de ruimste zin van het woord. In geen geval is Erfgoed Gelderland aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de informatie of andere content op de website. Erfgoed Gelderland is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die gelinkt zijn met een of meer pagina’s van CollectieGelderland.nl.

Alle metadata zijn beschikbaar onder Creative Commons Zero Public Domain Dedication.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via info@collectiegelderland.nl