Collectie Gelderland

Foto van de schade na het bombardement van 23 maart van de Kerkstraat/Turmac in Zevenaar aan het einde van de oorlog in april 1945

Foto van de schade na het bombardement van 23 maart van de Kerkstraat/Turmac in Zevenaar aan het einde van de oorlog in april 1945. Bij dit bombardement kwamen slager Jan Mul, zijn echtgenote en de huishoudelijke hulp om het leven. Zie ook CVZ 00661.